บริษัท ทีเอดีเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจงานออกแบบก่อสร้าง ทดสอบ บำรุงงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
และรับตรวจสอบประสิทธิภาพแผงโซล่าเซลล์
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม , สถานีไฟฟ้า , โรงไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายในปัจจุบัน