ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บังคับปั่นจั่น"

  • ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น”  ณ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564