งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันฉบับปัจจุบัน
ที่ สถานีไฟฟ้าเเรงสูงนครสวรรค์ - EGAT

รายละเอียด : 

                     งาน internal wiring check protection and control panel , งานวางสาย Power & Control Cable และ Fiber Optic Cable โดยเดินลอย (ไม่ร้อยท่อ EFLEX) , wiring , งานเข้าสาย Power and control cable พร้อมงานขึ้นท่อ Rigid Steel Conduit & Fitting , ขุดดินพร้อมฝังกลบ สฟ.นครสวรรค์