งานทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้ง รื้อถอนอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน - สฟ.หนองจอก

รายละเอียด

งานทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้ง – รื้อถอนอุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน งานติดตั้ง OFC & Power and Control Cable งานติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูล งานแก้ไข AS – Built Drawing และงานสนับสนุนการนำอุปกรณ์เข้าใช้งานในระบบ 500kV. Line NCO.-CC.2 No.1&2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันฉบับปัจจุบัน (ไม่มีค่า K) –     สฟ.หนองจอก